De hand op strookje 37 laatste hokje is verkeerdelijk groen gekleurd (= hand Galaxa).
Op het volgende vakje is diezelfde Galaxa dan weer meters ver van diezelfde deur verwijderd.
(Dank aan Magic X)

Waarom trekt Johan op 45 zijn zwaard?
(Dank aan Magic X)

Op 53 heeft de gevelde Rombaut plots een roodbruine tenue aan.
(Dank aan Magic X)

Ondanks dat het slechts een vertoning is, is die Helse Tuchtraad toch een vreemd systeem: in 5.4 draagt Bahaal, die moet oordelen, zelf argumenten aan...

Het schouderbandje van Mirandas kleed is in 58.1 volledig geel ingekleurd. De rest van het verhaal zit er ook wat roze tussen.

17.1 en 46.2: een hangend wierookvat heeft altijd vier kettingen!

De hand van Galaxa grijpt naar de kasteelvrouw.  De inkleurster verwarde deze hand waarschijnlijk met die van Demoniah en kleurde ze groen in.