Op strook twaalf zien we Johan het vertrek binnenkomen waar het lijk van graaf Rodrick ligt opgebaard. Deze kamer ziet er echter helemaal anders uit dan de kamer op strook 10, terwijl het toch dezelfde kamer betreft. Nog op strook twaalf, zit er op 12.2 plots geen deur meer in de deuropening. Als je prent 12.4 vergelijkt met prent 12.2, moet je ook nog besluiten dat het bed en de kaars een eigen leven leiden. Anders zou de dode graag met zijn hoofd naar rechts moeten liggen, en zou de kaars zich vlak voor Johan bevinden. Diezelfde kaars bevindt zich op plaatje 13.2 achter Johan, en achter de gemaskerde. (Speciaal om Johan te redden, toch een nobele kaars.)
(Dank aan Mr.Black)

Op strook 20 is Hanni's mouw tot boven haar elleboog afgescheurd, op strook 21 tot onder haar elleboog.
(Dank aan Mr.Black)

Het vertelkadertje van 25.3 zegt dat er vanuit een dakvenster een lichtsignaal wordt gegeven. In de tekening zien we dit inderdaad onder de linkse schouw gebeuren. In 39.1 zien we overdag dat er geen dakraam is. (en ook het kasteel Cleydael, waarvan deze foto genomen is, heeft geen dakraam).
(Dank aan Sint-Joris)

De rovers besluiten dat het beter is om de Rode Ridder en Elkin aan te vallen als ze terugkeren van het dorp. Vreemde beslissing. Er is geen enkele gegronde reden om te wachten.
(Dank aan Mr.Black)

Tekst op 45.3: "en keert zich tegen Clothilde." moet "en keert zich naar Clothilde." zijn.
(Dank aan Mr.Black)

Op 48.3 zou Donaat het dode serpent "nog 'ns graag onderzoeken". Die nog is hier niet echt op zijn plaats.
(Dank aan Mr.Black)

Het plan van Corbijn om te faken dat hij werd neergeslagen, leek misschien wel waterdicht. Maar of het erg verstandig was, valt te betwijfelen. Al dan niet bewusteloos liggen in een brandende keuken is toch niet meteen het veiligste wat je kan doen om de verdenking van je af te schuiven.
(Dank aan Mr. Black)

De schaduwen op de muur van de ridderzaal verraden uiteindelijk de moordenaar van Adja. Vreemd, aangezien de moord en poging tot moord in de keuken plaatsgrepen. (Je zou dan nog kunnen redeneren dat de muren van de ridderzaal dezelfde muren zijn als eender waar in het kasteel. Oké, maar de muren in de keuken zijn beslagen met hout. En zijn dus 'blinde' muren.)
(Dank aan Mr.Black)

Op plaat 65.1 zitten er twee pijlen in het schild dat Corbijn in zijn vlucht heeft meegegraaid. Op 65.2 zijn die plots verdwenen.
(Dank aan Mr.Black)