Strook 56, zwart - wit versie: de make up van Awura is hier omgekeerd ten opzichte van de rest van het album.
(Dank aan Koen)