De zwarte baron wordt de ene keer Orlando en de andere keer Gorlan genoemd.
(Dank aan Chrstian)

Johan zwemt onder water naar Ghor toe.  Hij stapt uit het bootje met een boog en pijlenkoker in de hand.
Eenmaal onder water heeft hij enkel nog zijn boog, maar wanneer hij Ghor schiet, heeft hij opeens weer pijlen op zijn boog.
(Dank aan Sint-Joris)

Ghor wordt in de borst getroffen, terwijl duidelijk is te zien dat het water maar tot net onder zijn borst reikte.  Het water komt Ghor dan opeens maar tot aan de enkels en Johan naderde hem in de rug...
(Dank aan Arnak, de Donkere en Magic X)

Op 16.4 zegt Magiera: "Ik begrijp er niets van! In het verleden was het monster nooit zo roekeloos om één van onze schepen aan te vallen!"
Vreemd, want op 7.2 zei hij zelf: "Reeds verschillende keren viel de monsterman onze schepen aan."
(Dank aan Magic X)

51.1 Johan met speer
51.2 Johan met speer en fakkel
52.1 Johan met speer en zwaard
(Dank aan Magic X)

In band 66 ziet Johan van onder water dat zijn tegenstander met gespannen boog klaarstaat om hem neer te schieten. Hij besluit zelf een schot onder water te lossen.
Een afgeschoten projectiel ondervindt in het water echter een veel grotere weerstand. Zelfs met een geweer mag men vanop 1 meter geraakt worden zonder gewond te raken. (zie o.a. hier)
(Dank aan Sint-Joris)


Op de cover is duidelijk te zien dat bij de eerste aanval van de Monsterman op het schip Hor op de grond ligt met een balk op (naast) zich gesmeten, terwijl op plaatje 9 en 10 te zien is dat het Magiera is die de balk op hem gesmeten krijgt.
(Dank aan Muse)