Worden de lettertjes in een strip eigenlijk ook met zetblokjes gedrukt?
In de laatste prent staat 'beseffend dat zijn taak...'
Het lijkt alsof de letterzetter die 'K' ondersteboven geplaatst heeft.

In band 2 is te zien hoe een monnik temidden van het drijfzand ligt. Als Johan de reuzenhagedis verslagen heeft, steekt slechts de hand van de monnik nog boven het zand uit. Het moeten inderdaad bovenmenselijke inspanningen geweest zijn om hem daar uit te halen. Blijkbaar heeft hij zelf van het drijfzand geen last.

In 67/68 kijkt de Rode Ridder neer op het Dodenschip. Vooraan is niemand te zien. Op het achterdek is er één spookgedaante. (wordt nadien door Johan ook in 73.2 gezegd)
Als Johan in 76.1 van aan de mast naar de voorkant kijkt, staan er plots twee poppen.
Waar zijn trouwens de voorbalk en de touwen van de voorbalk naar de mast gebleven op de kaft en die prent 76.1?

De boom rechts van de burcht in 23/24.2 is in 121.1 plots verdwenen.

In 131.1 hangt het zeil aan de achterkant van de mast. Het kan er onmogelijk rond gedraaid zijn, want de dwarsbalk hangt nog langs een kant van de boot vast.

Men heeft het schip voor anker gelegd. Toch was het blijkbaar niet nodig om het zeil binnen te halen. :?
Bovendien staat dat zeil in band 67/68 volledig bol en wordt de wimpel vooruit geblazen, terwijl in 89.2 gezegd wordt dat het windstil is. Het zeil is dan plots binnengereven