Een vreemd voorval in 3.1 bij de getraliede wagen:
De arm van de gevangene steekt boven de onderste tralie, terwijl de ketting eronder loopt.

De kledij van Storkas en Maruka zijn anders ingekleurd dan op de kaft.

De kap en laarzen van Trogir zijn in 17.4 groen ingekleurd.

In 22.8 springt Trogir van het dak naar beneden. Niemand doet dat zonder iets te breken. Bovendien klopt de verhouding dwerg/huis niet.

Zaïdah is in 23.3 ineens haar bontmantel en armband kwijt.

Vanaf band 27 begint men Storkas benen grijs te kleuren, zodat hij een broek aanheeft.

De Rode Ridder gaat Jezus achterna!! In de ingekleurde versie is de kruik water uit 32.4 één prent later veranderd in wijn.

Hachim (graaf Waldimar) is in 34.6 zijn broek kwijt.

In band 32 zijn de grijze borden op de schouw plots van goud en staat op het schouwblad ineens een potje.

Ook de kamer zelf kent nogal verandering.
In band 32 komt men de kamer aan de linkerkant van de haard binnen. Een prent later staan Johan en Storkas nog steeds in de deuropening, maar dan aan de rechterkant van de haard.
Op andere momenten staat ze aan de aangrenzende muur en is er van de pannenkast geen sprake; even later blijft er enkel een venster over.
Zelfs de houtlatten van de muren lopen anders in 32.4 tov 20.4.

In 33.3 is de schouw zelfs heel even indrukwekkend groot.

Storkas duwt in 31.2 een graankar omver. Men ziet dat de latten van de vloer parallel lopen met de wielas.
Een prent later blijkt dat de onderkant van die latten loodrecht op de as loopt.

Op 2.4 heeft de gevangene geen ketting om zijn rechterpols. Op 3.4 plots wel.
(Dank aan Magic X)

Op 3.3 zegt de soldaat: "We moeten enkele gevaarlijke misdadigers naar de landvoogd brengen, op bevel van de baljuw." Vreemd, want op 13.2 zegt deze laatste zelf: "Onze landvoogd is op reis."
(Dank aan Magic X)

De landvoogd is gedurende het verhaal vermomd om niet herkend te worden, maar dan moet men zijn vrouw toch herkennen?
(Dank aan Magic X)

Op 37.2 is Waldimar even in het bruin gekleed.
(Dank aan Magic X)

Op 40.5 zijn de gevangenen zodanig opgesloten dat ze eigenlijk gemakkelijk kunnen ontsnappen; hun handen steken ze door de tralies onder de balk en heffen vervolgens diezelfde balk gewoon uit hun hendels. (zie ook 42.3).
(Dank aan Magic X)

58.2 Een lege tekstballon onderaan.
(Dank aan Magic X)

In 60.2 zien we blijkbaar de zelfde straat als in 19.2. Het eerste en tweede huis van links heeft intussen echter wat gevelwerken gekregen, want er zijn ramen en een deur verdwenen.
(Dank aan Sint-Joris)