In 65.2 zegt Herzel: "Ik zal vader waarschuwen".
Zo'n uitspraak mag je verwachten van Othirs dochter of desnoods nog vrouw; toch niet van zijn zuster?

Herzel zegt in 63.3 dat Canod de kruik met zijn pijl verbrijzelde.
In ban 25 wordt echter gezegd dat de pijl naast Johans hand in de grond slaat.
Reeds op de terugweg had Herzel het over 'scherven', maar hoe de kruik stuk raakte, is niet duidelijk.

In 72.3 staat de bokkenpoot op het linkse versterluik. Eén prent later staat hij rechts en is het raam in kleinere stukjes verdeeld.

Op 98.1 valt Rodul's metgezel neer op zijn buik. Op 99.1 is aan zijn voeten duidelijk te zien dat hij op zijn rug ligt en op 100 ligt hij weer op zijn rug.
(Dank aan Magic X)

Op 120.2 is Gondwin's armband even verdwenen.
(Dank aan Magic X)

* Er wordt nooit echt verklaard waarom Canod vluchtte en Rufus werd gedood...