Band 53 is foutief als een tweede band 52 genummerd.