1-2.1: "Israël... de Sinaï-woestijn"
De Sinaï-woestijn ligt ten zuidwesten van Israël. (bovendien staat in de bijbel dat men de grond op blote voeten moet betreden aangezien de grond heilig is)
"De witgekalkte muren van een kleine vesting weerkaatsen de laatste zonnestralen."
De zon hangt achter het fort. Aan de kant vanwaar wij kijken, kan geen weerkaatsing zijn.

Aanvankelijk zit het lapje van Gonzaga onder zijn helm en maliën. In 15-16.9 loopt het echter over zijn maliënkap.

Let er ook eens op hoeveel tempeliers er rondlopen die opeens geen tempelkruis op hun kledij dragen. (ook bij Gonzaga komt het voor)

In 3-4.4 staat de toren met de koepel plots rechts achter de hoofdtoren en in 17-18.4 en 21-22.1 heeft de hoofdtoren zelf maar één raam.

De helm van de gevangen Scyth is in 23-24.5 geel gekleurd.
Twee prenten later zegt men: "We keren terug naar het fort", maar....
men zat in het fort!

In 7-8.6 heeft Liubah een andere armband. Vanaf 27-28.1, heeft ze nog één extra rond haar rechterarm, of zou ze hem gewoon van arm gewisseld hebben, gezien ze in 47-48.3 er geen meer rond haar linkerarm draagt?
In 27-28.1 is haar gouden ketting dan weer niet ingekleurd.

Als Johan alleen op verkenning gaat, vraagt hij in 27-28.7 aan de 3 gravers hoe ze het volhouden in die hitte.
Hitte?? middenin de woestijn in de nacht?

Na dat treffen, zeggen de duivelse hoogepriesters tegen elkaar: "Laten we tevoorschijn komen, broeders!" "Ja! We moeten overleggen!"
Waarom moet men dan tevoorschijn komen? Men kon toch even goed onzichtbaar verder praten.

Op de laatste bladzijde wijst de laatste pijl een prent te laag aan.

44-45.3: "Gog zal de Rode Ridder verpletteren en Magog heeft een opdracht gekregen..." "Ja... Hij zal het leger van de Tempeliers tot de laatste man uitroeien!"
Geef toe! Toch eerlijk verdeeld, niet?

In het begin van het verhaal heeft de tempeliersvlag een rode rand. Nadien verdwijnt hij nogal vaak.

59-60.3: Gonzaga is in de strijd blijkbaar zijn 'neusknijper' kwijt geraakt.

Sprak men omstreeks de 13e eeuw wel over 'Israël'?
De staat 'Israël' is immers door de Romeinen vernield en pas vorige eeuw onder druk van de Amerikanen terug ontstaan.

In het hele album Aaron een soort david-ster op zijn voorhoofd, maar op 15-16, het derde plaatje, draagt hij plots een pentagram.
(Dank aan Freekjes)

In band 23-24 heeft Johan 6 vingers aan zijn hand.
(Dank aan Tom)

De arm van Gonzaga (bovenaan rechts 3-4) is wel zeer kort. Op 1-2 onderaan en 13-14 bovenaan is zijn linkeroog wat uitgezakt.
(Dank aan Jurgen432)

De Scythen zijn niet blank (17-18, 21-22), behalve wanneer ze zich in tempelier vermommen (29-30).
(Dank aan Jurgen432)

De hogepriesters komen uit de onderwereld - waarom zijn het dan Sumeriërs? En waarom worden ze dan "hoog in de lucht meegevoerd" om naar de onderwereld terug te keren? (53-54)
(Dank aan Jurgen432)

Op 9-10 onderaan heeft Johan even een mantel aan. De banden ervoor en erna niet.
Op de laatste prent van dezelfde band heeft hij zijn mantel dan weer terug.
(Dank aan Jurgen432 en Magic X)

29-30, midden: je moet wel zeer lenig zijn om je romp zo te draaien.
(Dank aan Jurgen432)

53-54: Johan bemachtigt een mini-paard, zijn onderste ledematen lijken onmiddellijk op zijn middenrif aan te sluiten
(Dank aan Jurgen432)

De voorpagina klopt ook al niet: Gog en Magog vallen Johan aan terwijl in het verhaal enkel Gog achter de Rode Ridder aanzit.
(Dank aan Magic X)

Schrijffout op 23-24 zevende vakje; er staat "bereid zijn op een aanval." Moet zijn: voorbereid
(Dank aan Magic X)

29-30: let op de zwaarden van de aanvallers, in het vierde hokje zien we dat dat die twee rechte en één geplooide handbeschermers hebben. In de daaropvolgende vakjes zijn echter alle zwaarden voorzien van rechte handbeschermers.
(Dank aan Magic X)

39-40: Guydovicus zegt dat hij zelf gekomen is omdat fakkelsignalen te lang duren. Is die kerel soms sneller dan het licht???!!
Trouwens, in het begin van het verhaal zeggen ze dat ze overdag spiegels en 's nachts fakkels gebruiken. Ik het voorgaande vakje echter zien we een zon wat er op wijst dt het nog dag is -> warom dan fakkels??
In datzelfde hokje heeft Johan een grijs hand.
(Dank aan Magic X)

53-54: het paard van Johan's tegenstander neemt dezelfde kleur van poten aan als die van het paard van Johan zelf.
(Dank aan Magic X)

35-36: welke grappenmaker heeft daar op de tafel een tekstballon getekend?
(Dank aan Jared)

53-54: voor zover ik het kan zien hebben Gog en Magog geen ogen. Waarom verbergt Johan zich dan achter een rots?
(Dank aan Jared)

55-56: de inkleurder is het "wonderbaarlijke licht" vergeten.
(Dank aan Jared)

57-58: er is iets vreemds aan de hand met het perspectief op de eerste prent. De doden die het dichts bij de lezer liggen, zijn kleiner dat diegene die verder liggen. En in vergelijking met Liubah lijken het zelfs dwergen.
(Dank aan Jared)

Op plaat 39-40 komt een ijlbode nieuws brengen en zegt dat fakkelsignalen te lang zouden duren, terwijl de zon hoog aan de hemel staat.
Maar zou een ijlbode echt zoveel sneller zijn als licht/fakkel signalen?
(Dank aan Aratron)

De kleding van prinses Liubah wisselt nogal eens, evenals haar sieraden. Dan weer blote buik en dan weer niet.
(Dank aan Aratron)