In 'Het graf van Ronjar' kent Deirdre plots de naam van haar eigen vader niet meer, want ze zegt in het laatste hokje van strookje 6 op bladzijde 3 letterlijk: "Deze hoorn behoort aan Ronjor, mijn vader!"
(Dannk aan Magic X)

Op bladzijde 6 (laatste hokje) wordt de seiner in de schouder getroffen door een pijl. Maar in het eerstvolgende hokje (vlg blz) zit diezelfde pijl plots in de mans rug.
(Dank aan Magic X)