Het verhaal vindt kort na de Guldensporenslag, begin 14e eeuw, plaats. Aan de bouw van het kasteel van Sluis is pas in 1386 begonnen.
(Dank aan Sint-Joris)

Als Johan bijna het kasteel van sluis bereikt, zie je dat het volledig omringd is door een houten hekken (11-12). Hoe geraken bezoekers dan binnen?
(Dank aan Magic X)

Er wordt verteld dat het een machtig bolwerk is die de toegang tot de stad verdedigt. Het middeleeuwse Sluis had echter meerdere toegangen. Slechts de toegang van de haven werd erdoor verdedigd.
(Dank aan Sint-Joris)

Sluis - 1562 - Marcus Gerards

Wat is het nut van de trap die Biddeloo links van de grote toren heeft getekend? Met een trap aan de buitenzijde van de muur wordt een aanval veel gemakkelijker.
(Dank aan Sint-Joris)

Het kasteel van Sluis bestaat vandaag niet meer. De afbeelding in het verhaal een kopie van een oude schets van het kasteel. Daarop zie je dat Johan nooit op die plaats had kunnen rijden, omdat er in werkelijkheid water liep.
(Dank aan Sint-Joris)

Op stook 3 heeft Johans paard een veel langer achterbeen dan de andere paarden.
(Dank aan Aratron)

Een klein typfoutje in het eerste witte kadertje van band 53-54: ‘waaarna'.
(Dank aan Sint-Joris)

In strook 24 zegt Jan Crabbe dat de soldaten niet op hen letten, terwijl er duidelijk twee in hun richting kijken.
(Dank aan Aratron)

Op de kaarten in stroken 30 en 60 staat 'Kadzand'. In de tekstballonnen steeds 'Cadzand'.
(Dank aan Aratron)

In strook 34 zegt Jan Crabbe dat ze verraden zijn door Berten en Geert. Hoe kan hij dat op dat moment al weten?
(Dank aan Aratron)

Als het schip van de admiraal vuur vat, zie je onderaan de bladzijde (strookjesband 53-54) twee tekeningen van hetzelfde schip. In het linkse vakje is het zeil aan de andere kant van de mast dan in het rechtse vakje. Een verandering van perspectief kan dit niet zijn aangezien de achtersteven van het schip zich steeds aan de zelfde kant bevindt.
(Dank aan Magic X)

Als de katapult door de Fransen in stelling wordt gebracht, is deze gericht op de mast van hun eigen boot!
(Dank aan Magic X)

Schepen met katapults (of is het katapulten) kwamen overigens in Middeleeuws Europa niet voor.
(Dank aan Janus)

De tweede en derde nacht volgen elkaar in het verhaal wel erg snel op.
(Dank aan Magic X)

Als Berten na Geert door het raam wordt gegooid, vliegt hij met even veel scherven en brokken naar buiten als Geert. Terwijl het raam eigenlijk al kapot was door Geerts uittrede.
(Dank aan Magic X)