Merlijn leest op 1.2 een blanco pagina van zijn kronieken. Tovenarij?
(Dank aan Magic X)

Bestudeer ook eens de constructie van het kasteel getekend op het vierde hokje van de eerste bladzijde.
(Dank aan Magic X)

Op diezelfde bladzijde komt een ijlbode aan te Camelot. “Dat borstschild… een gouden lelie op een blauw veld… het embleem van Frankrijk.” zegt Johan die klaarblijkelijk kleurenblind is, want de ijlbode heeft een groene lelie op een gele achtergrond als embleem.
(Dank aan Magic X)

Op bladzijde 4 draagt Lancelot een bruine mantel en op het eerstvolgende vakje alweer niet meer.
(Dank aan Magic X)

Op bladzijde 5 heeft Merlijn een rode ster op de linkerschouder van zijn kleed. In de vakjes die erop volgen is die ster verhuisd naar de rechterschouder.
(Dank aan Magic X)