Als de Rode Ridder de Vlaamse gaai Wuiten bevrijdt dat in aan de Engelse kust op de klippen liep komt hij te weten dat het schip bij een vloot hoort die Scheldeland (Vlaanderen) onveilig maakt. Maar wat doet dat schip dan aan de Engelse kust?!
(Dank aan Magic X)

Op de laatste pagina heeft de vogel een nest met eieren. Maar op pagina 5 nog blijkt duidelijk dat de winter voor de deur staat (“ze willen hier overwinteren” zegt Johan). Toch een vreemde vogel die zijn nest in het najaar maakt.
(Dank aan Magic X)

Pagina 14 dan, waarin de duik van Johan in het water wel een eeuwigheid lijkt te duren. Hij springt van de steigers, Thorwald roept daarna: “Hij zal me niet ontsnappen!”, werpt vervolgens zijn bijl dat bovendien een afstand moet overbruggen en na dit alles heeft Johan nog steeds het water niet bereikt. Een tijdelijke stopzetting van de zwaartekracht?
(Dank aan Magic X)

Vergelijk eens op pagina 15 de proporties van de torenwachter en de toren waarop hij zich bevindt. Een reus?
(Dank aan Magic X)