Prent 44.2 geeft de zelfde kasteelmuur weer als op de cover.  De deur en de 2 ramen uit 44.2 komen op de cover echter niet voor.

In 16.2 ziet men de deur van Johans kamer.  Het slot hangt aan de linkerkant.
43.1 toont de deur langs de andere kant.  Toch hangt het slot nog steeds aan de linkerkant.

Vergelijk het kasteel in 90.3 eens met de andere tekeningen.
Waar zijn die bossen en torens naartoe?

In het begin van het verhaal bevindt de maan zich tussen volle maan en het laatste kwartier.  Enkele nachten later is het echter al opnieuw volle maan.  (die 2 nachten duurt)