Sinds jaar en dag ligt een prachtig uitgewerkte cache in het Leuvense verborgen. Om ze te vinden start je aan de rand van Heverlee en vang je een avontuurlijke tocht aan die niet minder dan 14 waypoints bevat. Deze punten bevatte nieuwe coördinaten of een aanwijzing in welke richting de tocht verder dient te gaan.

Een blik op de cache-pagina maakt onmiddellijk duidelijk dat hier een rasechte Rode Ridderfan aan het werk is geweest en dat 'Vrykolakas' één van zijn favoriete albums is.

Met knip-en-plakwerk uit het album, waarbij hij zelfs het grootste deel van de tekstballonnen weet te recycleren, maakt hij de start van een ongetwijfeld boeiende tocht. De stijl van het verhaal trekt hij zelfs door in zijn postberichten op de site van Geocaching. Ze heeft hij enkele jaren geleden één van zijn waypoints moeten herstellen en maakte de uitgevoerde herstelling bekend met de mededeling dat Vrykolakas al enkele dagen zonder vers bloed zat.