Goed en kwaad zijn -in de personen van Merlijn en Bahaal- in een intense strijd verwikkeld.