Johan tracht een mooie jonkvrouw te redden, maar raakt ongetwijfeld in conflict met haar twee belagers.