Envelop van De Rode Ridder-club.
De hierbij gevoegde tekening staat links bovenaan op de envelop gedrukt