In één van de eerste jaren van www.roderidder.net, werd een rubriek 'Herhalingen' online geplaatst. Het bevatte een tiental artikels waarin gewezen werd op enkele tekeningen uit De Rode Ridder die in meerdere albums opdoken.
Tussendoor werden nog enkele ontbrekende afbeeldingen ontdekt die in deze rubriek zeker kunnen vermeld worden en meldden enkele fans nog enkele aanvullingen. Deze artikels werden intussen vervolledigd.

Het was echter duidelijk dat er over heel wat meer prenten iets te zeggen viel.

Een tijd geleden werd dan ook initiatief genomen om al deze prenten op te sporen en te catalogeren.
Het overzicht van deze afbeeldingen mag intussen -op zijn zachts gezegd- vrij indrukwekkend genoemd worden. Hoewel er nog steeds prenten blijven opduiken die in deze rubriek hun plaats verdienen, is het aantal artikels intussen zodanig uitgebreid dat er besloten werd om tot publicatie over te gaan.

Met gepaste trots kan vandaag dan ook een gevoelige uitbreiding van de rubriek 'Herhalingen' aangekondigd worden.

Vanaf 5 januari 2018 starten we met een lijst van 240 items. Elke vrijdagavond zal een nieuwe 'herhaling' verschijnen... en dit de komende 4 à 5 jaar!