Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Album 262 is verschenen

Cover van album 26Album 262, De laatste waarschuwing, is beschikbaar!

Johan beloofde Merlijn het Kwaad van Camelot weg te houden, maar hij twijfelt of hij wel op alles bedacht is.

‘s Nachts verschijnt iemand die hem waarschuwt voor een groot gevaar. Johan begrijpt niet waarover het gaat, maar hij wil er alles aan doen om het onheil af te wenden, maar wat als blijkt dat hij zelf de bedreiging vormt...?

Quote van de dag

Vreemdeling, uw taal is die van een eervol en moedig man!
Wij zullen niet voor u onderdoen in hoffelijkheid en zelf achteruit rijden!

 

Lancelot in Excalibur