Algemene Informatie

Tekeningen

Scenario

Inkleuring

Uitgiftedatum

  • 5 februari 2013

Samenvatting

Na zijn vorige avontuur besluit de Rode Ridder om Rik, Lorrie en hun moeder te helpen bij de heropbouw van hun hut.  Wanneer het jonge tweetal in het holst van de nacht terugkeert naar het duistere kasteel van Zwarte Narcis om het verloren gewaande toverboek van Illumis, vreest Johan het ergste en reist hen achterna.  Om het gevaar compleet te maken komt ook de onderwereld in beroering: Demoniah krijgt van Bahaal drie dagen onder de levenden om voorgoed met haar rood geklede vijand af te rekenen.

Door het nodige oponthoud haalt Johan het tweetal niet op tijd in en wagen ze zich in de ruïnes van Zwarte Narcis’ kasteel.  Net nadat Rik de laatste flarden van het toverboek tussen het puin vindt, doen ze de verontrustende ontdekking dat de tovenares is herrezen, maar worden onmiddellijk door haar handlanger, Boris, gevangen genomen.  Ook Johan wordt door de bruut met bovennatuurlijke kracht direct overmeesterd wanneer hij het kasteel binnentreedt.

Enkele ogenblikken later maakt ook Demoniah haar intrede in het kasteel.  Na een korte kennismaking trekken Demoniah, Zwarte Narcis en Boris naar de kerker waar Johan, Lorrie en Rik worden vastgehouden.  Groot is hun verontwaardiging dan ook als blijkt dat de Rode Ridder en de kinderen zijn ontsnapt.

De duisternis dwingt de vluchters echter aan wal.  Johan besluit om onder een dolmen de nacht door te brengen.  Rik, die zich even afzonderde om bessen te plukken, ziet plots de geest van Illumis voor zich verschijnen die hem wenst te spreken…

Demoniah ontdekt dankzij haar glazen bol waar het drietal gestrand is.  Intussen trommelt Zwarte Narcis haar soldaten op.  Alle zetten ze de achtervolging in.  Nog maar net is de Rode Ridder ontwaakt of hij bemerkt in de verte het gezelschap van Demoniah en Zwarte Narcis naderen.  Er zit de ridder niets anders op dan zich met de kinderen op de dolmen terug te trekken en te hopen dat hij deze voordeligere verdedigingsplek niet hoeft prijs te geven.

Terwijl Johan zich met alle macht verzet tegen zijn aanvallers, grijpt Rik op aanraden van de geest van Illumis terug naar de gevonden bladzijden uit het boek.  Terwijl Demoniah en Zwarte Narcis staan te ruzieën over de volgende aanval, ziet Rik plots een mogelijkheid om de magie van de perkamenten te gebruiken.  Hij laat Johan van de dolmen springen.  Wanneer deze daarop zijn zwaard in de grond houwt, splijt de aarde zich voor hem open en zowel de tovenares als de duivelin vallen in de diepte.  Wanneer de aarde zich daarop sluit, zitten beide dames vast in de onderwereld.  Het verdwijnen van hun twee meesteressen is voor de resterende soldaten voldoende reden om de strijd te staken.

Wanneer het overwinnende drietal even later op Boggs, een van de weinigen die de streek niet verlieten toen Zwarte Narcis kasteel explodeerde, stuiten, stelt deze voor om de kinderen terug naar hun moeder te vergezellen.  Met een gerust gemoed kan de Rode Ridder nieuwe avonturen tegemoet rijden.

Encyclopedie

Personages

Locaties

Voorwerpen

De Rode Ridder - Standaard Uitgeverij