Back to Top

Poll's

Geregeld wordt er op RR.net eens gepolst naar de mening van andere Rode Ridderfans.  Dit kan via het forum, maar ook via een poll-module waarbij eenvoudig kan gestemd worden.

De recentste poll ziet u hieronder staan.  Onderaan vindt U een overzicht van de voorbije polls.

{jvotesystem poll=|23|}