Algemene informatie

Tekeningen

Scenario

Inkleuring

Uitgiftedatum

9/1993

Samenvatting

Jonax, een type van laag allooi, begeeft zich naar een herberg waar men een sollicitatieprocedure kan afleggen om toegelaten te worden tot een rabauwenbende. Hij slaagt met glans, en wordt ingelijfd. De werkgeefster blijkt niemand minder dan Demoniah te zijn, die weer snode plannen koestert. Ondertussen vindt in de Keizersberg, de versterkte burcht van Hertog Jan van Brabant, een geheim conclaaf plaats. Er heerst immers nogal wat naijver tussen de 7 machtigste families van Leuven, en de hertog ziet zijn machtspositie hierdoor bedreigd. Om alvast de familie Gillis een toontje lager te laten zingen, wil hij een nieuwe belasting op mout en hop invoeren. Hugo Pynnock wordt aangesteld als "meier", en zal instaan voor het invoeren en innen van de nieuwe cijnzen.

Ondertussen begint Demoniah's bende keet te schoppen en brand te stichten in de binnenstad van Leuven, zodat de hertog genoodzaakt is om een omvangrijke afdeling soldeniers daarheen te sturen. Johan strijd natuurlijk mee in de voorste gelederen, en staat al gauw oog-in-oog met Diederik en Jonax, 2 lieverdjes van Demoniah. Beide krijgen een lesje van onze held, en Jonax verraadt de ligging van het schuiloord van de bende. De Rode Ridder vertrekt spoorslags om Demoniah in te rekenen. Na het binnendringen van de woning wordt hij echter verrast door Diederik, die reeds terug op zijn positieven gekomen was. Gelukkig is ridder Godfried Johan gevolgd, en in een korte schermutseling wordt Diederik ontwapend.

Hij bekent prompt alles, en legt uit dat Demoniah van de verwarring gebruik wil maken om hertog Jan uit te schakelen. En inderdaad, met behulp van haar blaasroer baant ze zich een weg naar de vertrekken van de hertog, maar net als ze wil toeslaan komen Johan, Godfried en Diederik (die zich bekeerd heeft, en de kant van de "goeden" heeft gekozen) aansnellen en slaan het blaasroer aan diggelen. Demoniah kronkelt zich echter als een slang doorheen de schoorsteen, en ontkomt naar het dak van het kasteel. Johan en Godfried zetten een halsbrekende achtervolging in, maar zonder resultaat.

De volgende dag keren de ridders terug naar het kasteel van Horst, waar ze opgewacht worden door Lodewijk Gillis, een brouwer die steun zoekt om te bemiddelen bij hertog Jan. Magister Mordecaï, een alchemist die reeds een aantal albums lang op Horst vertoeft, heeft natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bier van Gillis enigszins bij te werken, en heeft er een "schuimend, lekker en voedzaam brouwsel" van gemaakt, dat hij prompt zijn levenselixir noemt. Bovendien plant hij een voorstelling van deze nieuwe godendrank tijdens een grootscheeps bierfeest. Meer daarover in het volgend album, "De Bierkoning" …

Deze strip heeft volgens mij niet echt een verhaallijn, maar bestaat uit een aantal los aaneenhangende schermutselingen, achtervolgingen en vergaderingen. Eens te meer vraag ik me af waarom een duivelin met bovenmenselijke krachten als Demoniah zich bezig houdt met het orchestreren van pietluttigheden als een straatoproertje in Leuven. Biddeloo hinkt duidelijk op 2 benen: enerszijds wil hij Johan een plaats geven in de geschiedenis door hem te linken aan historische personages als Hertog Jan, maar anderszijds kan hij ook in deze "Horst-reeks" geen afscheid nemen van Demoniah. Alles wat ook maar enigszins misloopt in de omgeving van de Rode Ridder is steeds weer haar werk. Moest Johan op een morgen opstaan met stoelgangproblemen, dan zou daar zeker een boze bezwering van Demoniah tussenzitten, en zou Galaxa op de proppen komen met een laxatie-ritueel.

Het "masterplan" van Bahaal is toch al zo'n 140 albums lang het vestigen van zijn heerschappij over de hele wereld, maar hoe een burgeroorlogje in het Leuvense hiertoe kan bijdragen is mij niet helemaal duidelijk. Volgens mij moet Biddeloo een striktere scheiding aanhouden tussen zijn "Sword & Sorcery" verhalen en zijn pseudo-historische strips. Met deze vermenging van 2 stijlen is niemand gebaat.