Algemene informatie

Tekeningen

Inkting

Scenario

Inkleuring

Uitgiftedatum

8/2002

Samenvatting

Voor de Noord-Afrikaanse kust, niet te ver van Sicilië stevent een galei op de kustlijn af. Aan boord bevind zich een bende huurlingen die gedreven het ontschepen voorbereid. Vooraleer de galei weer koers zet naar open zee, laat een geheimzinnige man zich eerst nog overboord zakken. Vervolgens zwemt de man in de richting van de kust ...

Ondertussen zijn de krijgers veilg en wel aan land gekomen met hun materiaal, onder het wakend oog van hun hoofdman Radjar. Een van de huurlingen vraagt naar Radjar wat het doel van hun reis is, waarop deze hen aanmaant om wat meer geduld te tonen. Alles zal hen duidelijk gemaakt worden wanneer de verkenners terugkomen van hun speurtocht.

De patrouille ontdekt echter sporen in het zand van de mysterieuze man en organiseert een zoektocht. Tijdens die zoektocht stuiten ze op de ruines van een stad, de geheimzinnige blijkt ook in die ruines verdwenen te zijn. De 3 verkenners besluiten om hun zoektocht te staken en verslag uit te brengen bij hun hoofdman. Deze maakt zich niet veel zorgen om hun mysterieuze bespieder en legt zijn mannen uit wat ze nu net in deze ruines komen doen:

De ruines blijken afkomstig te zijn van de stad Carthago, die eeuwen geleden verwoest werd door de Romeinen. Niet alleen op land, maar ook ter zee werd er oorlog gevoerd. Op een dag kwam het tot een immens treffen tussen de Romeinse vloot uit Syracuse en de vloot van de Carthagers. Daarbij zetten de Carthagers hun Geheim Wapen in. Het Geheime Wapen was een doort grote holle spiegel die op het dek van één van de schepen stond en de zonnestralen bundelde tot een dodelijke lichtbundel. Met behulp van deze laser werden de projectielen aan boord van de Romeine schepen tot ontploffing gebracht en werden de Romeinse schepen tot zinken gebracht.

Als wanhoopsdaad zette een van de Romeinse schepen koers naar het Carthaagse vlaggenschip en ramde het aan grote snelheid. Beide schepen zonken in een mum van tijd naar de oceaanbodem en het Geheime Wapen was voor altijd verloren. Slechts 1 persoon had de ramp overleefd: een nazaat van Archimedes van Syracuse, de uitvinder van het wapen. In de drukte had hij slechts 1 ding weten te redden: een lederen koker met de notities van Archimedes.

Het is die koker die in het bezit van Ranjar kwam. Dan komt echter plots de geheimzinnige man ten tonele. Deze weet ranjar te vertellen dat de notities onvolledig zijn en hij toevallig over de rest beschikt. De geheimzinnige stelt zich voor als Johan, De Rode Ridder, ook hij is op zoek naar het Geheime Wapen. Al snel wordt Johan uitgenodigd aan het kampvuur van de krijgers om de zaak te bespreken. Wat Johan echter niet tegen Ranjar zegt, is dat hij heel andere plannen heeft met het Geheime Wapen.

Dan ziet de Rode Ridder hoe duistere gestaltes in de schaduw de ruines omsingelen ...

Het is al lang geen geheim meer dat Karel Biddeloo zijn inspiratie ook zocht in geschiedenisboeken. Na een kennismaking met de Romeinen in Het Verloren Legioen komt Johan nu onrechtstreeks in contact met één van hun aartsvijanden: de Carthagers.

Je moet al van een andere planeet komen om nog nooit van Hannibal gehoord te hebben of de Punische oorlogen. Op een bepaald moment zag Hannibal zelfs de eindstreep, Rome was in zicht, hij had echter geen rekening gehouden met de extreme vrieskou in de Alpen, en dat bekwam zijn olifanten en soldaten niet al te goed (zeker gezien het vrij warme klimaat dat ze gewend waren). Bijgevolg kon Hannibal niet anders dan de aftocht blazen.

Dat men in die tijd geen intelligente koppen te kort kwam is ook geen geheim, 10-tallen innovaties en uitvindingen zagen het daglicht. Daarop gezinspeeld is er dus ook het Geheime Wapen van de Carthagers. Wie kent er namelijk niet het truckje met het vergrootglas onder de zon ? Een erg simpel principe dat verwoestende gevolgen kan hebben op grote schaal, zoals gedemonstreerd in dit verhaal.

Spijtig genoeg lijdt ook dit verhaal weer onder een tekort aan beschikbare pagina's, waardoor het geheel bij momenten nogal snel leikt te worden afgehandeld. Erg spijtig, want het onderwerp was uitermate interessant.

Je mag het natuurlijk ook niet allemaal te serieus nemen, want dan kom je bedrogen uit. Ben je echter altijd al een fan geweest van het Romeinse Rijk en alles dat daarmee te maken heeft en had, dan zal Het Geheime Wapen jou zeker wel weten te boeien !

Encyclopedie

Personages

Locaties

Voorwerpen