Wanneer Nero in album 126, De Kolbak Van How, geconfronteerd wordt met een schaars gekleed duivelinnetje, protesteert hij hevig op haar aanwezigheid in zijn strip: "Juffrouw! Verdwijn met je welvingen uit mijn gezichtsveld of ik schiet uit mijn krammen! Ga bij De Rode Ridder meespelen, kindje! Bij mij vang je bot!".

Welke welvingen Nero dan wel wenst, wordt helaas niet gespecificeerd.