Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Boeken

Boekenoverzicht

Leopold Vermeiren

In 1946 schreef Leopold Vermeiren zijn eerste jeugdverhaal over De Rode Ridder.  Aanvankelijk waren het kleine, korte verhalen die later samengebundeld in boekvorm verschenen.  Het resulteerde uiteindelijk in een volledige jeugdboekenreeks van niet minder dan 64 titels.

01. De Rode Ridder
02. De Rode Ridder overwint
06. De Rode Ridder valt aan
07. Op de ijzeren brug
08. In de brandende toren
09. In het berenhol
10. De blauwe diamant
11. Het gouden beeld
12. In de storm
13. Zilveren Bliksem
14. Dalas, de reus
15. Op de brandstapel
16. Het blauwe vuur
17. Prinses Saïda
18. De edelmoedige
19. De witte tijger
20. De holle pijl
22. De rode robijnen
23. De zilveren sleutel
24. De dappere knaap
25. De slangenkuil
26. De gouden kroon
27. De zwarte kameel
28. De rode magiër
29. De heilige lans
31. Het gouden schrijn
32. De zwarte spin
 
33. De groene smaragd
34. De vuurtempel
35. De diamanten dolk
36. De verdwenen prins
37. Ter dood veroordeeld
40. Het spookschip
41. De giftbeker
43. De verdwenen schat
44. Het vuurmonster
46. De slavenjacht
47. Aspis, de giftslang
48. Het Griekse vuur
49. De magische ring
51. De vliegende man
54. De wrede slavendrijver
55. De onzichtbare
56. Zowa de zeerover
57. De dodenvallei
58. De wraak van de farao
61. Het giftige oog
63. De betoverde ringen
64. In de spookstrad Petra

Marc Legendre

Vanaf 2013 wordt een nieuwe jeugdreeks van De Rode Ridder van de hand van Marc Legendre uitgegeven.  Marc Legendre is tevens scenarist van verschillende scenario's uit de stripreeks.

Subcategorieën

Denk even terug aan de tijd van de vroege middeleeuwen, toen er machtige heren leefden, die hun dagen doorbrachten met paardrijden, oorlogvoeren en op jacht gaan.  Het waren de arme mensen, de laten en de lijfeigenen, die al het werk moesten doen. Zij zwoegden van 's morgens tot 's avonds en kregen juist genoeg te eten om niet van honger te sterven.
Johan, een sterke jongeman, leefde ook in die tijd. Hij was een lijfeigene en behoorde toe aan ridder Oerold, een machtig heer.  Op zekere dag verliet Johan even zijn werk om een oude man te helpen, die ziek geworden was.  Ridder Oerold kwam daar toevallig achter en was zo kwaad dat hij Johan met zijn zweep bewerkte.  Om zich te beschermen greep Johan de zweep, met het ongelukkige gevolg dat ridder Oerold van zijn paard viel.  Hoewel Johan het niet met opzet gedaan had, zou hij daarvoor toch gedood worden.  Maar Johan zag zijn kans te vluchten en zocht beschutting in het woud.

Johan keerde niet terug naar zijn meester maar sloeg zichzelf tot ridder.  Voortaan zou hij ridder Johan zijn.  Hij droeg een rode wapenrok, vandaar zijn tweede naam: de Rode Ridder.  Hij koos een wapenspreuk: 'Steun voor de armen - Hulp in nood'.
Van dat moment af begon de Rode Ridder een leven vol avontuur en edelmoedige daden.

Eerst zou hij zijn aartsvijand, ridder Oerold, van een wrede hongerdood redden en werd hij zijn beste vriend.  Daarna redde ridder Johan een jongeman uit het moeras, op gevaar af er zelf in weg te zinken.  Die jongen heette Koenraad en werd zijn eerste schildknaap.

Na vele heldendaden in zijn eigen land, trok de Rode Ridder met de eerste kruistocht naar Jeruzalem.
En altijd en overal zal hij zijn wapenspreuk trouw blijven:

'Steun voor de armen - Hulp in nood!'

Leopold VERMEIREN, schrijver van De Rode Ridder

In 2013 maakte Marc Legendre een dubbel Rode Ridderdebuut.  Niet alleen leverde hij met Het godsgericht zijn eerste scenario voor de stripreeks af; ook startte hij naar voorbeeld van Leopold Vermeiren een jeugdboekenreeks over De Rode Ridder op.

Quote van de dag

Nederigheid is een zeldzame deugd, vooral bij een koning.

 

Carlioen van Detmold in Excalibur