Algemene informatie

Tekeningen

Scenario

Uitgiftejaar

1965

We bevinden ons in de nevellanden, waar Bogard de tovenaar wordt aangevallen door een dwergenvolk. Modred, de roofridder, komt de tovenaar ter hulp en de dwergen slaan op de vlucht. De twee worden bloedsbroeders in hun strijd tegen Arthur en Modred krijgt van Bogard een geheim wapen. Enkele dagen later is er in Camelot een groots steekspel tussen ridders van overal. De stemming zakt danig onder nul als een gewonde ridder aankomt. Hij werd genadeloos verslagen buiten het strijdperk door een zwarte ridder. Als die zich op zijn beurt aanbiedt daagt Lancelot hem onmiddellijk uit maar wordt verslagen door een zware slag tegen het hoofd. De zwarte ridder draagt een Glazen Ster rond zijn hals, die z'n tegenstanders lijkt te verlammen. Als hij even later zijn helm verliest is de koninklijke tribune onaangenaam verrast bij het zien van Modred. De roofridder kan ontkomen maar richt daarbij zijn verlammende straal op Parcival, de zoon van Arthur en later op de achtervolgende soldeniers.

De jacht wordt gestaakt en iedereen keert terug naar Camelot. Merlijn heeft intussen ontdekt dat de uitwerking van de straal wordt opgeheven als de Glazen Ster wordt vernield. Dát is een taak voor de Rode Ridder. Bij één van de overnachtingen tijdens zijn speurtocht hoort Johan het gegil van een dwergachtig meisje dat wordt aangevallen door een reptiel. Het beest wordt verslagen maar het meisje is weg en in de nevels verschijnt Modred. Het komt tot een ware uitputtingsslag tussen de twee ridders, waarbij Johan de Ster kan bemachtigen, maar het is Modred die op het punt staat de genadeslag te geven. De roofridder wordt echter bestookt door een regen van kleine pijlen en moet, evenwel zonder ster, vluchten.

De Roder Ridder komt terecht bij het volk van Enid. Deze dwergenstam leeft in een grote boom temidden van een meer dat krioelt van de reptielen. Enid herkent de Glazen Ster maar weerhoudt Johan ervan om ze meteen te vernielen. De Ster is een machtig wapen en kan misschien nog gebruikt worden in de strijd tegen Bogard en Modred. Ondertussen krijgt de onfortuinlijke Modred de volle laag van Bogard voor het verlies van de Ster en wordt zelfs verjaagd. Modred zint op wraak en krijgt daarbij de hulp van Whonad, eveneens een beoefenaar van de zwarte kunst maar een felle tegenstander van Bogard. Whonad maakt een drankje dat bescherming biedt tegen de waanbeelden die door Bogard worden opgeroepen, maar wordt dan zelf afgemaakt door een woedende Modred die weigert hem de Ster te brengen.

Het is Bogard die verrassend opduikt bij de boom van Enid terwijl de Rode Ridder op weg is naar de oever. De tovenaar laat het water rond het vlot van de ridder opvlammen en de intense hitte maakt iedereen op het vaartuig bewusteloos. Modred verschijnt eveneens ten tonele en doodt z'n bloedbroeder. De reptielen in het water verhinderen hem evenwel om het vlot te naderen. Iedereen wordt terug in de boom gehesen, met Johan nog steeds buiten westen. Een storm steekt op en teistert de boom en zijn bewoners, verscheidene hutten moeten worden prijsgegeven aan het natuurgeweld. Modred maakt gebruik van de sterke wind om een brandende speer naar de zuidkant te slingeren en daar een hut in lichterlaaie te zetten. Alle aandacht gaat naar de brand en niemand merkt dat Modred de boom nadert op een geïmproviseerd vlot vanaf het noorden. Hij wordt pas ontdekt als hij reeds ín de boom zit.

De dwergen zetten de aanval in met een groot schild bezet met speren en drijven Modred naar het uiteinde van de tak. Door een gewaagde sprong kan de roofridder het schild en de dwergen omzeilen, maar botst dan op de ontwaakte Rode Ridder (met ster). Het komt andermaal tot een zwaar gevecht waarbij Modred het onderspit moet delven maar er alsnog in slaagt om Enid te vangen. Voordat ze echter kan geruild worden tegen de Ster, springt Enid in de poel. Johan gaat haar achterna gevolgd door een aantal krijgers. De dwergenkoningin wordt gered maar Johan krijgt een klap van een reptielenstaart en is terug uitgeteld. Hiervan maakt Modred gebruik om de Ster opnieuw te bemachtigen en zich te posteren op een zonovergoten platform.

Enid laat begaan om dan met een ruk aan een touw een luik te laten openklappen waardoor Modred een lading stenen over zich heen krijgt. Hij verliest de Ster en tuimelt in de poel temidden van de haastig toeschietende hagedissen. De Roder Ridder neemt geen risiko meer en vernielt de ster, waarop alle getroffenen op slag genezen van de verlammingen, en hij kan terug naar Camelot.

Het goede verhaal eindigt in feite reeds ná 14 bladzijden. Er moeten echter nog 20 bladzijden extra gevuld worden om het album te vervolledigen. Dus willens nillens moet de vernietiging van de Glazen Ster, en dus de redding van de getroffenen, uitgesteld worden.

Vanaf dan sleept het verhaal zich naar mijn gevoel een beetje voort. De booswichten gaan onder elkaar wat bakkeleien, er steekt een storm op, Modred die dan toch in de boom geraakt. De fut is er een beetje uit, maar het bijzondere decor maakt veel goed. Het geheel is behoorlijk verteerbaar.

Verhaalonderdelen

Personages