Back to Top

Leopold Vermeiren

Denk even terug aan de tijd van de vroege middeleeuwen, toen er machtige heren leefden, die hun dagen doorbrachten met paardrijden, oorlogvoeren en op jacht gaan.  Het waren de arme mensen, de laten en de lijfeigenen, die al het werk moesten doen. Zij zwoegden van 's morgens tot 's avonds en kregen juist genoeg te eten om niet van honger te sterven.
Johan, een sterke jongeman, leefde ook in die tijd. Hij was een lijfeigene en behoorde toe aan ridder Oerold, een machtig heer.  Op zekere dag verliet Johan even zijn werk om een oude man te helpen, die ziek geworden was.  Ridder Oerold kwam daar toevallig achter en was zo kwaad dat hij Johan met zijn zweep bewerkte.  Om zich te beschermen greep Johan de zweep, met het ongelukkige gevolg dat ridder Oerold van zijn paard viel.  Hoewel Johan het niet met opzet gedaan had, zou hij daarvoor toch gedood worden.  Maar Johan zag zijn kans te vluchten en zocht beschutting in het woud.

Johan keerde niet terug naar zijn meester maar sloeg zichzelf tot ridder.  Voortaan zou hij ridder Johan zijn.  Hij droeg een rode wapenrok, vandaar zijn tweede naam: de Rode Ridder.  Hij koos een wapenspreuk: 'Steun voor de armen - Hulp in nood'.
Van dat moment af begon de Rode Ridder een leven vol avontuur en edelmoedige daden.

Eerst zou hij zijn aartsvijand, ridder Oerold, van een wrede hongerdood redden en werd hij zijn beste vriend.  Daarna redde ridder Johan een jongeman uit het moeras, op gevaar af er zelf in weg te zinken.  Die jongen heette Koenraad en werd zijn eerste schildknaap.

Na vele heldendaden in zijn eigen land, trok de Rode Ridder met de eerste kruistocht naar Jeruzalem.
En altijd en overal zal hij zijn wapenspreuk trouw blijven:

'Steun voor de armen - Hulp in nood!'

Leopold VERMEIREN, schrijver van De Rode Ridder

01. De Rode Ridder

Inhoudsoverzicht

02. De Rode Ridder overwint

Inhoudsoverzicht

De Sterke

 1. Zareb, de Turk
 2. Het gevecht
 3. Een nieuw gevecht

Jonkvrouw Hermelinde

 1. De verraderlijke pijl
 2. De Rode Ridder in de val
 3. De brandende boot
 4. De strijd op het water

De Rode Ridder overwint

 1. In de klem
 2. Een gevaarlijke beklimming
 3. Johan brengt redding
 4. Nogmaals de beer

Een paard op hol

 1. De koorddanser
 2. Johan ruikt onraad
 3. Zonder genade
 4. Schaakmat, rentmeester!

De verdwenen jonkvrouw

 1. Te laat!
 2. Het losgeld

De dodende rotsholte

 1. Een gevaarlijke onderneming
 2. De verstikkingsdood nabij
 3. De verdwenen schat
 4. Een vreemde ontknoping

03. In gevaar

Inhoudsoverzicht

De Rode Ridder in de vergeetput

 1. De gestolen documenten
 2. De Rode Ridder in de val
 3. In de vergeetput
 4. Het water stijgt

Koenraad in de val

 1. Koen is verdwenen
 2. Langs de onderaardse gang
 3. De aanval in de duisternis
 4. De hinderlaag

Hulp! De zwarte hond!

 1. Rudolf ontsnapt
 2. Vluchtte de zwarte hond?...
 3. De Rode Ridder vlucht
 4. Hehihoooooo!!!

Een moedige hond

 1. Wolven vechten...
 2. Inbrekers

Deen, de roofridder

 1. Moerassen
 2. De wraak
 3. Arme hond
 4. Koen op een dwaalspoor
 5. De blaffende hond

06. De Rode Ridder valt aan

Inhoudsoverzicht

Pakir, de blauwe valk

 1. Overvallen tijdens de slaap
 2. De verdovende rook
 3. De gevangen reus
 4. De tent valt in

Water! Water!

Sid Dalas, de reus

 1. De bewusteloze man
 2. Gevangen bij de Turken
 3. Onverwacht bezoek

De reuzenbeer

Rozengeur, de trouwe dienares

 1. Een kleine indringer
 2. Reus Dalas in gevaar
 3. Oude trouwe vriendschap

Recht is recht

 1. Een meesterlijk schot
 2. Vriend of vijand

Zo niet, heer Boudewijn!

 1. Lekkere vis
 2. Twist en tweedracht
 3. De uitval van de Turken

Brandende kruisen

 1. Woedende kruisvaarders
 2. Het witte reuzenkruis
 3. Tussen hemel en aarde

Boudewijn in de val

 1. De Rode Ridder verdwijnt
 2. Een tegen vijftig

07. Op de ijzeren brug

Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Broedertwisten

 1. Kostbare hulp
 2. Slecht nieuws
 3. Broederstrijd
 4. De witte ruiters vallen aan

Een moeilijke taak

 1. De belegering van Artesie
 2. Kokende olie

Vliegende tonnen

 1. Vergiftigde waterputten
 2. De vliegende waterton
 3. De vliegende kruisvaarder
 4. De Rode Ridder waagt zijn kans
 5. Sha verlost

De ijzeren brug

 1. Mislukte stormloop
 2. Het plan van de Rode Ridder
 3. Bij de vijand
 4. De ketels branden

Ben Korre, de machtige

 1. Hali, de visser
 2. Zweepslagen

Johan, de witte haai

 1. Vreemde vissers
 2. Ben Korred keert weer
 3. Een drenkeling
 4. Onder water

Verwijzingen

 

08. In de brandende toren

Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Ben Korred ontstnapt

 1. Omgekocht
 2. Gevangen
 3. Ploes, de verrader
 4. Halt, Ben Korred!

Het Schattenmeer

 1. Het vreemde lied
 2. Verdwenen in de waterval
 3. De sleutel van het geheim
 4. Zo lang er leven is...

Alleen in Antiochië

 1. Antiochië!
 2. De Rode Ridder dringt de stad binnen
 3. Angstige ogenblikken
 4. Nog een groene lichtpijl
 5. Ontdekt!

Het drijvend vuur

 1. Onvoorzichtige kruisvaarders
 2. Een brug bouwen
 3. Zal de brug branden?
 4. De strijd om de stenen brug

De brandende toren

 1. Een toren bouwen
 2. De vijand krijgt versterking
 3. Een nachtelijke aanval
 4. De toren brandt!

 

 

Verwijzingen

Extra informatie

 • Het boek wordt opgedragen aan al de vrienden uit de Esperanto-beweging in Vlaanderen.

09. In het berenhol

Inhoudsoverzicht

Een nieuwe opdracht

 1. De Rode Ridder sluipt naderbij
 2. In de schaduw van de vijand

Het gouden hart van de Rode Ridder

 1. Een nachtelijk avontuur
 2. Dirk overvallen
 3. Een edel gebaar

De holle pijl

 1. Een hinderlaag
 2. Alle tegenslag
 3. Ontsnappingspoging

Dreiz, de verklikker

 1. Neerstortend puin
 2. Zinkende boten
 3. Dreiz, de verklikker
 4. Dreiz krijgt een teken
 5. Gevangen in eigen kamp

In het hol van de leeuw

 1. Bij de vijand
 2. De rode pijl
 3. Een vreemde rechter
 4. Onverwachte ontmoeting
 5. Nieuwe moeilijkheden

De gevangene van Zwarte Beer

 1. Joessef verdwijnt
 2. Zoed is een trouwe dienaar
 3. Vaarwel, Joessef, mijn vriend

Verwijzingen

Extra informatie

10. De blauwe diamant

Inhoudsoverzicht

De uitgedroogde rivierarm

 1. Eerst overvloed, dan honger...
 2. De man met de ezel
 3. Lichtende tenten in de nacht
 4. De uitgedroogde rivier

De Schatten van de woestijnrover

 1. Tlid hinkt weg
 2. De schattenjacht

Ridder Rond

 1. De heer van Puy verliest zijn standaard
 2. Ridder Rond in actie

Hulo, de oud-zeerover

 1. De Grieken steken stokken in de wielen
 2. Er liggen wel vier schepen!
 3. Die sluwe ridder Rond
 4. Een beangstigende stilte
 5. Ridder Rond ontsnapt

De volgende nacht

 1. De Rode Ridder werd niet verwacht
 2. Dirk hoort iets in de nacht
 3. Bij de roeislaven
 4. Daar is kapitein Xenapolus!

De Rode Ridder en de blauwe diamant

 1. Het geheim van de gele mantel
 2. De gele mantel verdwijnt weer
 3. De blauwe diamant

Stropoppen branden!

 1. Falix, de hardvochtige!
 2. Ridder Rond redt Dirk
 3. De aanval op de tent
 4. Stropoppen branden!

Falix zint op wraak

Extra informatie

 • Het boek wordt opgedragen aan 'mijn vriend Maurits Peeters, dichter en schrijver voor de jeugd'.

11. Het gouden beeld

Inhoudsoverzicht

De Rode Ridder en het gouden beeld

 1. De gekwetste prins
 2. Het gouden beeldje
 3. Prins Sorajo
 4. Bij Digo, de zwijgzame
 5. Te laat!
 6. Een  nieuw spoor
 7. De achtervolging
 8. Nog juist op tijd

Willem met de bijl

 1. Ontmoeting
 2. Willem met de bijl windt zich op
 3. Een pijl voor Willem met de bijl
 4. Op het verkeerde spoor
 5. Betrapt!

Machtige Egyptenaren op bezoek

 1. Godfried van Bouillon vertoont zich weer
 2. Feest!

De Rode Ridder en het madonnabeeld

 1. Het straffende beeld
 2. Het beeld is verdwenen!
 3. Waarheen met het beeld?
 4. Hulp! Toverij!
 5. Aanval bij dageraad

Extra informatie

 • Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE
 • Het boek wordt opgedragen aan 'Rita en Patrick Schutyser, twee trouwe vriendjes van de rode ridder'.

12. In de storm

Uitgiftejaar: 1969

Inhoudsoverzicht

De nachtelijke storm

 1. Omgord het zwaard, Koenraad!
 2. Storm!
 3. De oude aanvalstoren
 4. De toren wankelt
 5. Zonder slag of stoot

Een wagen vol zilveren helmen

 1. Bebloede hoofden of zilveren helmen?
 2. De man met de rode fez
 3. Bij de Egyptenaren
 4. De gebroken as
 5. De smid knapt het op
 6. Verraderlijke wijn
 7. Ontsnappingspogingen
 8. Lesjit spant zijn net goed
 9. Luistervinken!
 10. Rond, de meester met het touw
 11. Zilveren helmen suizen door de lucht
 12. De laatste slag

De man met de rode fez

 1. De oude bedelaar
 2. Een onverwachte wending
 3. Een edel gebaar
 4. De tent met het vlaggetje
 5. Een touw om de voet
 6. De roep van de steenuil
 7. Noj, de schaapherder
 8. Rond is verdwenen!
 9. Brandstichter Rond!
 10. De wagen is toch weg!

Extra informatie