Omslag en illustraties : Karel Biddeloo

Inhoudsopgave 

Hulpgeroep

 1. Te laat!
 2. De gemartelde
 3. We spannen een valstrik
 4. Een zilverstuk, dat is goed betaald

Het verhaal van de magische ring

 1. Een bode te paard
 2. Een onheilsboodschap
 3. Het lange verhaal van Abdoellah over Hanno’s dood
 4. Vervolg vaan Abdoellahs verhaal
 5. Verstoppertje spelen
 6. Jillali, de pendelaar
 7. De pendelaar spreekt over leven en dood
 8. Sinan, de éénogige
 9. Abdoellah verandert zijn plannen
 10. De Éenogige waagt zijn kans
 11. Drie zilverstukken
 12. Oom Aboe is koppig
 13. Abdoellah, de wreedaard
 14. Abdoellah is sluw en voorzichtig
 15. Terug naar het landgoed
 16. Abdoellah op zoek naar de ring
 17. Ali heeft pech
 18. Verraadt Ali zijn meester
 19. Waar kan de ring verborgen zijn?
 20. Ali stelt zich vragen
 21. Terug naar het dorp
 22. Ali heeft geluk
 23. Sid Abdoellah smeedt een ingewikkeld plan
 24. Brand!brand!
 25. Sid Abdoellah speelt zijn spel
 26. Ridder Rond in het nauw
 27. Gevangen!
 28. Een vermetel plan
 29. De nachtelijke inbraak
 30. Abdoellah vlucht met de ring
 31. De oman wil alles weten
 32. Valt Ali door de mand?
 33. Een onverwachte ontmoeting
 34. Het bittere einde

Extra informatie

 • Het verhaal werd geschreven te Nice en De Panne.