Het verhaal werd getekend in de beginjaren van Willy Vandersteen en verscheen van 8 augustus 1946 tot 19 december 1946 in Ons Volkske.
In 2012 bracht Uitgeverij Adhemar het verhaal in albumvorm uit.

Zowel verhaal als tekenwerk kennen enkele opmerkelijke gelijkenissen met De gouden sikkel, dat later in De Rode Ridder werd uitgebracht.

 

De dame en de beer

De Heldentocht der Bataven begint met Kala, de dochter van het stamhoofd.  De dame heeft de rondtrekkende groep Bataven verlaten om water te halen.
Ze wordt echter verrast door een beer.  Gelukkig is broeder Egimir in de buurt.  Door de beer te bevechten redt hij Kala.

 
In De gouden sikkel trekt Johan ten strijde tegen de gelijknamige sekte.  Ook bij hem leidt een gelijkaardige scene zijn eerste contact met de sekte in.  Onderweg botst hij op Hilde, de dochter van de sekteleider.  Ook zij wordt door een beer bedreigt.


Een dodelijk plan

Sacrovir, die de leiding van stam wil overnemen, ziet hoe de populariteit van Egimir toeneemt en bedenkt een plan om hem uit de weg te ruimen.  Het is uitgerekend met een maretak dat de goden zullen aanwijzen wie er geofferd dient te worden.

 
Bij Johan beramen Lothar en Thoran pas na een mislukte offerande hoe ze Johan zullen laten omkomen.  Hun grootste zorg is dat de Goden van de Maretak een offer ontnomen werd.


Het slacht-offer

Het duivelse plan van Sacrovir werkt.  Egimir wordt door zijn eigen stamgenoten vastgekneveld en op een offerblok gelegd.

 
Ook Johan wordt gevangen genomen en in haast eenzelfde pose op het offerblok gelegd.


Een onverwachte redding

Net wanneer de genadestoot zal gegeven worden, wordt de groep Bataven gestopt door een plaatselijke stam.  Ze geven geen toestemming om door het land te trekken en eisen dat de beste vechters van beide stammen het in een duel tegen elkaar opnemen.  Omdat Egimir de beste vechter is, wordt hij op het laatste nippertje van de offersteen bevrijdt.  Het is Kala die zijn boeien losmaakt.

 
Ook de Rode Ridder bereide zich reeds voor op de dood.  Tot grote verrassing van hem en de hele sekte komt Hilde tussenbeide.  Ze wijst er Lothar op dat iemand hem als slaaf kan opeisen.  Een rondvraag van Lothar blijft echter zonder gevolg.  Uiteindelijk kiest Hilde er voor om Johan zelf als als slaaf te nemen.


Het tweegevecht

In 'De heldentocht der Bataven' krijgen we hierop onmiddellijk het aangekondigde tweegevecht tussen Egimir en de sterkste van de andere stam. Beide mannen betreden het strijdperk gewapend met een bijl.

 
Lothar en Thoran proberen zich van de Rode Ridder te ontdoen door hem met Hilde mee te sturen naar Hildes vriend.  Deze jaloerse kerel lokt eveneens een tweegevecht uit.  De titel in ere houdend wordt hier uiteraard gevochten met sikkels.


Beschoten in het water

Verderop in het verhaal raakt Egimir slaags met rovers die door Sacrovir zijn ingehuurd.  Hij tracht te ontsnappen door in het water te springen, maar wordt met pijlen beschoten.

 
Johan moest in het begin van het verhaal al eens vluchten voor de volgelingen van Thoran.  Ook hij verkiest het water aan om zijn achtervolgers te ontkomen.  Omdat ze echter enkel met een sikkel gewapend zijn, moeten ze hun met stenen behelpen.


Tekeningen 'De heldentocht der Bataven': © erven Willy Vandersteen en Uitgeverij Adhemar