Back to Top

RR.net

Contact

Problemen met het inloggen?
Een probleem met copyrights?
Een interessant item dat nog niet in de inventaris is opgenomen?

Aarzel niet om het te laten weten!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Probeer steeds zo precies mogelijk te zijn.  Moest de post betrekking hebben tot een van de onderstaande onderwerpen, gelieve het onderwerp van de mail dan steeds met dit kernwoord tussen vierkante haakjes te beginnen:

 • [copyrights]
 • [nieuw item]
 • [inlogprobleem]
 • [banneling]*

* enkel in geval je wegens misplaatst postgedrag verbannen bent en als de banperiode volledig is verstreken.  Elke mail hieromtrent vóór het verstrijken van de banperiode verlengt deze periode met 7 dagen.

De Roo - De Ridder

De kamercommissie Jusititie heeft op 25 februari 2014 het wetsontwerp over de familienamen goedgekeurd. Ouders krijgen op deze manier meer keuzevrijheid om de familienaam van hun kinderen te bepalen. Als ouders geen keuze maken wordt een dubbele familienaam de norm.

Op de website van Radio 1 debatteert men over deze nieuwe wetgeving lustig op los.  Enkele grappige voorbeelden werden op de identiteitskaart van Jan Hautekiet gepresenteerd; waaronder

 • De Roo - De Ridder
 • De Leeuw - Van Vlaanderen

Jonge koppeltjes gaan de mogelijkheden best na. Een nieuwe partner kan in sommige gevallen misschien het veiligste lijken.

Forumreglement

1. Aard en omvang van het reglement

1.1. Iedere bezoeker van www.roderidder.net wordt geacht het reglement te kennen
1.2. Het reglement is van toepassing op geheel www.roderidder.net; zowel op de site als het bijhorende forum als op eventuele activiteiten op of verbonden aan www.roderidder.net.
1.3. Door eender welk deel van www.roderidder.net te raadplegen, te bezoeken, te lezen of aan eender welk gebeuren er op deel te nemen, wordt akkoord verklaard met dit reglement en de algemene disclaimer.
1.4. De regels in dit reglement zijn niet limitatief en kunnen zowel op de site, het forum als in het reglement uitgebreid worden en dit zonder enig voorafgaandelijk akkoord of ter kennisgeving.
1.5. Zowel site als forum en eventueel andere activiteiten op of verbonden aan www.roderidder.net bestaan slechts bij wil van de webmaster.

2. Toegang en inhoud www.roderidder.net

2.1. Behoudens technische storing, onderbreking of eender welke vorm van overmacht is www.roderidder.net; met uitzondering van persoonlijke zaken verbonden aan een account, moderator- en webmastergedeelten en projecten in opbouw; permanent, continue en gratis te raadplegen.
2.2. De webmaster behoudt zich het recht om eender welk onderdeel van www.roderidder.net te vervangen, te veranderen voor het publiek af te sluiten of te beëindigen en dit zonder enige verwittiging.
2.3. Voor enkele extra functies op zowel site als forum is het inloggen met een account vereist.

3. Accounts

3.1. Het aangevraagde account biedt na het activeren (door de webmaster) toegang tot zowel de site als het forum en is volledig gratis.
3.2. Niemand heeft recht op het verkrijgen, herkrijgen, bezitten of behouden van een account.
3.3. Accounts worden slechts louter bij goedkeuring van de webmaster toegestaan en blijven slechts toegankelijk zolang dit hem behaagt.
3.4. Accounts zijn strikt persoonlijk.
3.5. Verkoop, verhuur, uitleen, bewaring, schenking of eender welke vorm van overdracht van een account is strikt verboden.
3.6. Met uitzondering van het account ‘www.roderidder.net’, dat de visie van het project op de gelijknamige site op het forum tracht over te brengen, mag een account enkel aangevraagd worden door een natuurlijk persoon.
3.7. Accounts die naar de naam van een firma, bedrijf, instelling, vereniging, website of eender welke persoonlijkheid die niet onder de hoedanigheid van een natuurlijk persoon valt te rijmen, worden geacht te zijn aangevraagd door die instelling.
3.8. In het geval de aanvrager niet deze instelling is of er geen banden mee heeft, dient hij het eensluidend en ondubbelzinnig bewijs hiervan te leveren aan de webmaster. Het is aan deze om te beslissen om het aangevraagde account alsnog te activeren.
3.9. Er wordt slechts één accountaanvraag per (natuurlijk) persoon toegestaan.
3.10. De accountnaam mag geen obscene, aanstootgevende en/of provocerende bewoordingen bevatten.
3.11. Bij het bezitten of bij het pogen tot het bezitten van meerdere accounts worden alle accounts geblokkeerd.
3.12. Zowel de accountnaam zelf als het e-mailadres zijn verplicht te melden gegevens. De accountnaam is vrij te kiezen. Het opgegeven e-mailadres dient in het bezit te zijn van de aanvrager.
3.13. De bij de registratie gevraagde gegeven in verband met leeftijd, woonplaats, beroep, interesses, website en hobby’s zijn geen verplicht in te vullen velden, maar de verstrekte gegevens moeten eerlijk en correct zijn. De aanvrager van het account verbindt er zich toe om bij het wijzigen van deze informatie onmiddellijk de foutieve gegevens te verwijderen of te vervangen door de nieuwe, correcte.
3.14. De aanvrager van een account is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen die met dit account gebeuren; in het bijzonder dus ook alle inhoud die ermee op het forum wordt gepost. Noch het project www.roderidder.net; noch de webmaster is verantwoordelijk voor de handelingen van een account en kan er niet voor aansprakelijk geacht worden.
3.15. De aanvrager van een account verklaart er zich mee akkoord dat elke post die hij plaatst in de database van www.roderidder.net wordt bewaard en ten allen tijde onder zijn naam op www.roderidder.net kan gepubliceerd worden.

4. Gedragsregels

4.1. Het plaatsen van berichten met een inhoud die in strijd is met de Belgische en/of plaatselijke wetgeving van de poster is strikt verboden.
4.2. Er worden geen berichten met aanstootgevende, discriminerende, racistische, agressieve, opjuttende en/of seksueel getinte inhoud geplaatst.
4.3. Posts met een inhoud die volgens de webmaster niet voor minderjarigen geschikt is, zijn verboden.
4.4. Bij discussies over de context van het taalgebruik wordt/worden enkel de verklaring(en) in het Van Dale-woordenboek als correct geacht. In de eerste plaats wordt gekeken naar de site www.vandale.be; in ondergeschikt belang en bij gebrek aan een verklaring op de site wordt het Van Dale-woordenboek van de webmaster genomen.
4.5. Hoofdletters kunnen enkel gebruikt worden waar zij volgens de algemene spelling geacht worden of wanneer het benadrukken van enkele woorden of letters onvoldoende duidelijk zou zijn met de klassieke opmaakinstrumenten van het forum.
4.6. Volledige zinnen in hoofdletters posten wordt aanzien als roepen en bijgevolg ook als agressief posten.
4.7. De klassieke opmaakinstrumenten van het forum mogen enkel gebruikt worden wanneer dit op een correcte wijze gedaan wordt (geen overdreven lettergrootte of verscheidenheid aan tekstkleuren; geen onvolledige tags of tags zonder bijhorende begin- of eindtag; geen gequote van irrelevante tekst of lange stukken…)
4.8. Posts worden steeds in de daartoe voorziene rubriek gepost. Er wordt hierbij steeds nagekeken of er reeds een topic over dit onderwerp is geopend.
4.9. In oude topics (topics waarin het laatste bericht reeds maanden tevoren werd geplaatst) wordt enkel gereageerd als de nieuw reactie relevante, niet-persoonlijke informatie bevat.
4.10. Het is verboden de posts te signeren.

5. Avatars

5.1. Geregistreerde gebruikers kunnen op het forum ook een avatar instellen.
5.2. Enkel de avatars uit de gallerijen van het forum zelf zijn toegestaan.
5.3. In uitzondering op artikel 5.2. worden avatars in de categorie 'gereserveerd' enkel toegestaan door één gebruiker; diegene die de desbetreffende avatar als eerste aanvroeg.

6. Sancties

6.1. Posts die naar de opinie van de webmaster niet stroken met de onder punt 4 genoemde gedragsregels staat het de webmaster vrij om de betreffende post geheel of gedeeltelijk te bewerken of de post naar een andere rubriek -al dan niet zichtbaar voor de gewone en/of geregistreerde bezoekers- te verplaatsen
6.2. Rubrieken die volgens de opinie van de webmaster in tegenstrijd met de onder punt 4 genoemde gedragsregels zijn opgestart of ontaarden in situaties die de hiervoor genoemde gedragsregels niet voldoen kunnen door de webmaster met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande verwittiging afgesloten worden. In het forum betekent dit afsluiten van een topic ook automatisch een verbod op het openen van een nieuw gelijkaardig topic.
6.3. Forummers die zich naar de opinie van de webmaster bij het posten bezondigen aan de in punt 4 genoemde gedragsregels, kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot het door hun aangevraagde account ontzegt worden. Het ontzeggen van de toegang tot dit account houdt automatisch ook het verbod in om een nieuw account aan te vragen.
6.4. Bij het niet naleven van het forumreglement onder eender welke vorm kan de webmaster het overtredende lid naar eigen goeddunken berispen, aanmanen, in gebreke stellen of sanctioneren onder alle vormen die binnen zijn mogelijkheden liggen.

7. Copyrights

7.1. Iedereen is en blijft eigenaar van de door hem getypte stukken tekst en blijft ten allen tijden persoonlijk aansprakelijk ervoor.
7.2. Door een post online te plaatsen op het forum geeft u de webmaster de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op de website en dit zonder enige tegemoetkoming, vergoeding van eender welke aard. Mogelijke schade die hieruit voort komt, wordt geacht gekend en ingeschat te zijn en kan onmogelijk op de webmaster verhaald worden.
7.3. De naam, persoon en figuur ‘De Rode Ridder’ zijn intellectueel eigendom van derden. Het gebruik ervan op deze site doet geen afbreuk hieraan, maar wordt enkel nodig geacht ter benoemen en/of specificeren van het object.
7.4. Alle aanwezigheden die niet onder 7.1 of 7.3 vallen, zijn intellectueel eigendom van de webmaster.
7.5. Al het materiaal waarvan de webmaster eigendom is, mag niet elders door derden gebruikt worden tenzij hiervoor de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de webmaster is gegeven. De webmaster behoudt zich hierbij het recht deze toestemming eenzijdig en zonder voorafgaandelijke verwittiging in te trekken en het verwijderen en/of vernietiging van de gebruikte stukken te vorderen.

 

Gratis tickets voor de Boekenbeurs

UPDATE

Snelle vogels zijn intussen met alle gratis tickets gaan vliegen.

Uiteraard zijn ook de mensen die minder geluk hadden van harte welkom op deze huldiging.


Op dinsdag 4 november 2014 om 17u worden De Rode Ridder, tekenaar Claus en scenarist Martin Lodewijk gehuldigd.  Meer hierover leest u in het door WPG verstuurde Persbericht.

Om de inhuldiging en de bijhorende voorstelling van het langverwachte huldeboek nog wat extra in de verf te zetten, deelt WPG 50 gratis toegangstickets voor de Boekenbeurs uit om komende dinsdag deze momenten bij te wonen.

Het Posthotel

“*** Heks*nstoet *** Sefa *** Besela*re ***”

De nieuwsverslaggeving van 27 juli kraakte erg op de radio terwijl de wagen door de tunnel reed. Toch had forummer Sint-Joris aan enkele flarden genoeg om met heimwee terug te denken aan de memorabele veldslag die de Dolende Ridders, de ooit zo gevreesde enfants terribles van RR.be, meer dan een decennium geleden uitvochten tegen de vermaarde West-Vlaamse heks.

Historiek

de lange weg tot www.roderidder.net

2000

Gaston, Nederlander en werkzaam in een computerbedrijf, kan van zijn werk gratis webruimte krijgen.  Als grote Rode Ridderfan besluit hij zijn held ook op internet een thuisbasis te geven.  De website www.roderidder.nl is geboren!

2002

De site werd al snel voorzien van een forum en op slechts twee jaar tijd was reeds een kleine, maar vaste forumkern ontstaan.  Gaston organiseerde een fandag met als thema 'De mergelgrotten', een locatie uit de De Rode Ridderstrips.

Martin, een van de allereerste forummers, zal voortaan ook bijdragen tot de uitbouw van de site.  Gaston zal de site verder aanvullen, terwijl Martin als reporter elk relevant Rode Riddernieuwtje zal trachten op te vangen.

2003

Terwijl Martin de tweede fandag (thema: De Ridderhoeve te Schoten) organiseert heerst datzelfde jaar grote paniek onder de sitebezoekers: Gaston laat weten dat hij de site in de toekomst niet meer zal runnen.

Aangezien hij zelf geen computerknobbel heeft, zoekt Martin naar iemand die de nodige informaticakennis heeft om de site samen te redden.  Forummer Scaramanga, een jonge gemotiveerde computerfreak én stripfan, beantwoordt volledig aan het profiel.  Kort daarop besluiten ook forummers Caro en Ruige Geert om zich voor www.roderidder.nl in te spannen.

2004

Eén van de belangrijkste veranderingen aan de Rode Riddersite deed zich in 2004 voor:  www.roderidder.nl werd verhuisd naar www.roderidder.be, waardoor De Rode Ridder ook op internet zijn Horst bereikt.

Door het verdwijnen van Caro en Ruige Geert werd een nieuw teamlid aangeworven:  Cornelis.

oktober 2005

Door de steeds uitbreidende populariteit van het forum worden Magic X en Sint-Joris, twee jonge gemotiveerde forummers, aangenomen en tot moderator benoemd.

juli 2006

Door enkele zeer uiteenlopende meningsverschillen draait de site enige tijd vierkant.  Moderators Magic X en Sint-Joris en forummer Rasso VII van Gaeveren kunnen de teamleden overtuigen om hun tijdelijk carte blanche te geven op het forum.  Op die manier kon het team de hele situatie laten bekoelen en in alle rust een oplossing uitwerken.

augustus 2006

RR.be blijft bestaan, maar het is duidelijk dat het runnen van een tamelijk uit de kluiten gewassen site een organisatie vergt.  Als 'Ronde Tafelridders' zullen zij voortaan georganiseerd het ideaal van Johan uitdragen:

 • Uitbouw van de site: Cornelis
 • Technische ondersteuning: Scaramanga
 • Nieuws, interviews en PR: Martin
 • Ombudsdienst: Frans (een forummer die met de andere teamleden een goede band heeft)

Als extra moderator wordt Gilles aangeworden.  Met de titel 'Samurai' zal hij als geen ander respect op het forum kunnen afdingen.

Magic X, Rasso en Sint-Joris krijgen voor hun verdienstelijke poging om de site te redden extra moderatorrechten en een speciale titel.  Voortaan zullen ze het forum onveilig maken als Dolende Ridders.

november 2006

Achter de schermen van www.roderidder.be heerst grote verwondering bij Magic X en Sint-Joris:  Gilles wordt door Rasso plots als Dolende Ridder voorgedragen.

december 2006

Opnieuw staan de wapenbroeders Magic X en Sint-Joris voor voldongen feiten:  Rasso maakt de vlucht naar boven en wordt Ronde Tafelridder.

zomer 2007

Om de scheve situatie recht te trekken worden -na maanden van stil protest- zowel Gilles, Magic X als Sint-Joris bij de Ronde Tafelridders opgenomen. Door de wijziging in het management dient er alweer een reorganistatie op:

 • Uitbouw van de site: Cornelis en Sint-Joris
 • Technische ondersteuning: Scaramanga
 • Modereren en activeren van het Forum: Gilles en Magic X
 • Nieuws, interviews en PR: Martin en Rasso
 • Ombudsdienst: Frans
december 2007/januari 2008

Een niet nader genoemde forumheks zorgt voor problemen en vergalt het plezier van velen. De heks, die op het forum zeer vriendelijk overkwam naar verscheidene forummers, bleek er een lol in te hebben om minder mondige forummers verdoken af te blaffen.

Wanneer ze achter de schermen hierop gewezen wordt, krijgt haast het hele Ronde Tafelteam een scheldtirade over zich heen en wordt Martin zelfs verweten zijn teamgenoten te onderdrukken.  Wanneer zij op de koop toe de weduwe van de enkele jaren ervoren overleden tekenaar Karel Biddeloo op het Forum begint zwart te maken zonder dat zij enig wederwoord heeft, is de maat vol.  De Forumheks wordt verbannen.

januari 2008

De forumheks mobilseert enkele getrouwen. Daar zij slechts eenzijdig van de toestand ingelicht zijn, krijgt het team ook van deze enkelingen de volle laag.

Bij Magic X en Rasso zit de situatie zo diep dat ze beiden op haast de zelfde dag beslissen om www.roderidder.be te laten voor wat het is.

augustus 2008

Door de heksenhistorie vertrokken samen met twee teamleden ook heel wat positief ingestelde forummers.  Het Rode Ridderforum ligt zo goed als plat door gebrek aan actieve leden.

In de hoop een nieuwe wind te laten waaien worden verscheidene forummers tegelijk aangeworven voor een proefperiode als moderator.  Uiteindelijk wordt enkel Experiment626 aangenomen.

De keuze van het Team bleek al snel een schot in de roos:  Samen met Sint-Joris hield hij wekenlang heel RodeRidder-minnend internet in de ban met de quiz "Wie wordt dé Rode Ridderkenner van 2008?".

augustus 2009

Gilles, die nog steeds studeert, laat het Team weten dat hij door studiegebrek het Rode Riddergebeuren helaas aan zich voorbij moet laten gaan.

oktober 2009

Sint-Joris vangt achter de schermen signalen op die de toekomst van www.roderidder.be in gevaar kunnen brengen.  Hij ziet een doomscenario opduiken en registreert uit voorzorg RR.net

oktober 2009

De vrees werd bewaarheid:  Er ontstaat een barst in het management van www.roderidder.be : voortaan zullen Martin, als eigenaar van de url www.roderidder.be en Scaramanga, als eigenaar van de programmatuur, elk hun eigen weg gaan.  De programmatuur zal ondergebracht worden op www.roderidder.com waarvoor ook Cornelis bijdragen zal leveren.

De rest van het team tast volledig in het duister wat de toekomst brengen zal.

januari 2010

Sint-Joris contacteert Ishtar. Deze Surinamer is Rode Ridderfan in hart en nieren én webmaster van diverse websites en fora. Door zijn drukke leven kan hij jammer genoeg niet helpen met het opstarten van een Rode Riddersite. Hij geeft echter wel enkele goede tips die er mede voor gezorgd hebben dat www.roderidder.net vandaag de dag online staat.

mei 2010

Sint-Joris ziet met lede ogen aan dat noch www.roderidder.be noch www.roderidder.com enige forum omtrent De Rode Ridder heeft opgericht.  Om alsnog Rode Ridderfans met elkaar in contact te brengen, zet hij de eerste stappen om onder het reeds gereserveerde www.roderidder.net alsnog een forum te starten.

21 juni 2010

Na meer dan zeven maand wachten heeft Johan, de Rode Ridder, eindelijk opnieuw zijn eigen forum!

2 april 2011

Dankzij de goodwill van Scaramanga en Cornelis konden de nitpicks uit het RR.be-archief manueel naar RR.net gekopieerd worden.  Dit maandenlange werk werd eind maart 2011 voltooid en voor de bezoekers officieel geopend op 2 april.

2 juli 2011

Om de site op lange termijn up-to-date te kunnen houden werd beslist om phpBB niet meer als forumplatform te gebruiken, maar over te schakelen op Kunena.

Ook inlaadproblemen met Internet Explorer 7 of wisselturig dubbele schuifbalken zijn hiermee van de baan.

27 juli 2011

Een update van het CMS-systeem zorgt voor een ongewenst probleem.  Het gevaar dreigt dat alle artikels opnieuw moeten worden ingegeven.  De broer van Sint-Joris kan het probleem in de software-update lokaliseren en doktert een oplossing uit.
Nadat RR.net uit nood geholpen is, wordt de oplossing op verscheidene fora gepost zodat ook andere gebruikers  van het CMS-systeem uit nood geholpen zijn.  Dankzij de methode die aanvankelijk voor voor RR.net ontwikkeld werd, werden duizenden sites van een mogelijke ondergang gered.

12 augustus 2011

Forummer Kontiki bezorgt RR.net van elk album een digitale cover.
De albumbesprekingen, die kort ervoren uit de database van RR.be konden gered worden, kunnen hierdoor van een passende illustratie voorzien worden.

25 oktober 2011

Forummer Salomon bezorgt RR.net zijn digitale collectie met nieuwsartikels over De Rode Ridder.
In één klap beschikt de site over een heus nieuwsarchief van de periode 2003-2010.

 

-- bovenstaande historiek geeft enkel de beleving van Sint-Joris weer --

Karel BIDDELOO

Karel Biddeloo trad in dienst bij Studio Vandersteen op 1 februari 1967. In augustus van datzelfde jaar verhuisde hij al naar de studie te Kalmthout en werkte daar aan de Biggles- en Karl May-reeksen.

In de loop van 1969 begon hij zelfstandig aan de RR-reeks te werken. HIj werkte toen ook aan de reek Safari die de plaats van Biggles had ingenomen.

Toen Willy Vandersteen de RR-reeks wilde stoppen om zo de beschikbare krantenruimte aan Safari te besteden, verhuisde de reeks naar de Patskrant en vercheen ze op twee platen per week (De ijzeren handschoen). Talrijke reacties van zowel redactie als lezers dwongen Vandersteen ertoe De Rode Ridder weer in dagelijkse afleveringen te brengen.

Voor Biddeloo betekende dit echter een onhoudbare situatie. Hij tekende aan drie strips per week: Karl May, Safari en De Rode Ridder.  Uiteindelijk werd hij full-time op De Rode Ridder geplaatst.

Zijn inbreng gaf een nieuwe impuls aan het genre dat door Vandersteen stervende werd geacht. Door toevoeging van horror-, SF- en wizard&sorcerer-elementen zat de verkoop in stijgende lijn: 35.000 in 1975; 45.000/50.000 in 1977, 85.000 in 1979, 100.000 in 1980. Uiteindelijk piekte de oplagen in de jaren '80 zelfs tot 120.000 albums, wat voor een realistische strip zelfs in die tijd enorm hoog is.

 

 

Bronvermelding
 1. Laet, De; Danny; De Vlaamse stripauteurs; De Dageraad; Antwerpen; 1982; 317p.

Missie

Het project www.roderidder.net tracht alle nalatenschap omtrent zowel de boeken als stripreeks van 'De Rode Ridder' te inventariseren en dit zonder enige winstvorming voor ogen.

Concreet is het de bedoeling om alle (nieuws)artikels en interviews te digitaliseren; opdat ze voor iedereen toegankelijk zouden zijn.

daarnaast tracht www.roderidder.net een volledige inventarisatie aan te leggen van alle merchandising- en verzamelobjecten die gebaseerd zijn op het personage De Rode Ridder.

Tot slot probeert het project door middel van onder andere een forum zielsverwante Rode Ridderfans en verzamelaars dichter bij elkaar te brengen; opdat ze tezamen aan hun hobby nog meer plezier mogen beleven.

Onderhoudswerken op RR.net

Beste bezoeker,

Momenteel worden enkele belangrijke onderhoudswerken op de website uitgevoerd.
Om te voorkomen dat er forumberichten verloren gaan, is het Rode Ridderforum enkele dagen niet toegankelijk.
De andere delen van de website worden zo lang mogelijk online gelaten.

Dank voor uw begrip.

Persbericht WPG 29 oktober 2014

Na korte tijd van stilte waarin het gonsde van de geruchten is het nu officieel: het langverwachte huldeboek waarmee de leeftijden van De Rode Ridder, Claus Scholz en Martin Lodewijk (resp. 55, 65 en 75 jaar) zal worden gevierd, wordt voorgesteld op de boekenbeurs op dinsdag 4 november.

Gisteren mochten we van WPG hierover volgend persbericht ontvangen.