Karel Biddeloo trad in dienst bij Studio Vandersteen op 1 februari 1967. In augustus van datzelfde jaar verhuisde hij al naar de studie te Kalmthout en werkte daar aan de Biggles- en Karl May-reeksen.

In de loop van 1969 begon hij zelfstandig aan de RR-reeks te werken. HIj werkte toen ook aan de reek Safari die de plaats van Biggles had ingenomen.

Toen Willy Vandersteen de RR-reeks wilde stoppen om zo de beschikbare krantenruimte aan Safari te besteden, verhuisde de reeks naar de Patskrant en vercheen ze op twee platen per week (De ijzeren handschoen). Talrijke reacties van zowel redactie als lezers dwongen Vandersteen ertoe De Rode Ridder weer in dagelijkse afleveringen te brengen.

Voor Biddeloo betekende dit echter een onhoudbare situatie. Hij tekende aan drie strips per week: Karl May, Safari en De Rode Ridder.  Uiteindelijk werd hij full-time op De Rode Ridder geplaatst.

Zijn inbreng gaf een nieuwe impuls aan het genre dat door Vandersteen stervende werd geacht. Door toevoeging van horror-, SF- en wizard&sorcerer-elementen zat de verkoop in stijgende lijn: 35.000 in 1975; 45.000/50.000 in 1977, 85.000 in 1979, 100.000 in 1980. Uiteindelijk piekte de oplagen in de jaren '80 zelfs tot 120.000 albums, wat voor een realistische strip zelfs in die tijd enorm hoog is.

 

 

Bronvermelding
  1. Laet, De; Danny; De Vlaamse stripauteurs; De Dageraad; Antwerpen; 1982; 317p.